ako už pomenovanie tejto služby naznačuje, malo by ísť o niečo Jednoduché. ale nie vždy je tomu tak. tento typ účtovníctva využívajú najčastejšie podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v OR SR, ako napr. živnostníci.

neplytvajte zbytočne svojím časom a energiou, Ktorú môžete venovať rodine, či podnikaniu a jednoducho, daňovo – účtovné záležitosti nechajte na nás.

s nami budete mať prehľad o stave nie len Vašich príjmov a výdajov, ale i majetku / výsledku hospodárenia. pri jednoduchom účtovníctve riešime kompletne evidenciu podľa aktuálne platného Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmu a Zákona o DPH.

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva, takmer žiadna - malá, či stredne veľká firma, si nemôže dovoliť zamestnať samostatnú účtovníčku alebo účtovníka.

podvojné účtovníctvo profesionálne vedieme aj práve pre tieto, už spomínané spoločnosti (s.r.o.), právnické osoby, akciové spoločnosti (a.s.) alebo družstvá. teda všetky subjekty zapísané v or sr. 

Pri vedení podvojného účtovníctva nielen, že zvládneme zaúčtovať všetky vaše zisky a výdaje správne, ale Vám aj poradíme pri finančných transakciách, aby ste ich čo najefektívnejšie mohli realizovať. Podvojného účtovníctvo spolu s agendou DPH je gro našej dennodennej práce. u nás bude vaše účtovníctvo v poriadku.

Mzdové účtovníctvo majú povinnosť riešiť všetky spoločnosti, ktoré poskytujú prácu zamestnancom.

A Práve Zamestnávateľom Poskytujeme Outsourcing Mzdovej A Personálnej Agendy, Poradenstvo V Oblasti Pracovného Práva. Taktiež Riešime Aj Optimálne Nastavenie Odmeňovania A Podobne.

podľa Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení, Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o dani z príjmu, budete mať o vašu mzdovú agendu vždy dobre postarané. Zároveň Vám garantujeme stopercentnú ochranu osobných údajov a bezpečnosť spracovaných informácií.

daňové a ekonomické poradenstvo

Máte veľa otázok a nejasností z oblasti daní a ekonomiky? cítite sa v tejto problematike ako kevin mc. calister, vo filme sám doma a stratený v new yorku? dokonca aj Google Vám odpovedá až príliš komplikovane?

ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, mali by ste sa s nami čím skôr skontaktovať a my vám pomôžeme porozumieť nie len ekonomike, ale aj celému účtovníctvu, ľudskou rečou.

okrem poradenstva poskytujeme aj ďalšie služby, ako napr. kontrolu a rekonštrukciu účtovníctva, účtovníctvo na mieru, či administratívne služby.

bezstarostný prenos účtovníctva k nám

zverte vaše účtovníctvo do rúk odborníčok a vaše daňové priznania, mzdy, či personalistika budú ok