jednoduché účtovníctvo

ako už pomenovanie tejto služby naznačuje, malo by ísť o niečo Jednoduché. ale nie vždy je tomu tak. tento typ účtovníctva využívajú najčastejšie podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v OR SR, ako napr. živnostníci.

neplytvajte zbytočne svojím časom a energiou, Ktorú môžete venovať rodine, či podnikaniu a jednoducho, daňovo – účtovné záležitosti nechajte na nás.

s nami budete mať prehľad o stave nie len Vašich príjmov a výdajov, ale i majetku / výsledku hospodárenia. pri jednoduchom účtovníctve riešime kompletne evidenciu podľa aktuálne platného Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmu a Zákona o DPH.

cenník jednoduchého účtovníctva

Účtovná položka pre platcu / neplatcu dph

0,90 €

minimálny paušálny poplatok
za mesiac

30 €

Daňové priznanie pre fyzickú osobu / podnikateľa a účtovná závierka

75 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu

40 €

Daňové priznanie k DPH – neplatca DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

súhrnný výkaz k dph

10 €

Pre Stanovenie Ceny Za Spracovanie Vášho Účtovníctva, Musíme Poznať Rozsah Vašej Účtovnej Agendy. Výsledná Suma Vychádza Z Ceny Za 1 Účtovnú Položku*.
* Položka V Peňažnom Denníku, V Knihe Pohľadávok, V Knihe Záväzkov, Príp. V Pomocných Knihách/Položka V Daňovej Evidencii

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Uveďte vaše údaje a my sa vám obratom ozveme

Nezáväzný formulár
    O aký typ služieb máte záujem?