podvojné účtovníctvo

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva, takmer žiadna - malá, či stredne veľká firma, si nemôže dovoliť zamestnať samostatnú účtovníčku alebo účtovníka.

podvojné účtovníctvo profesionálne vedieme aj práve pre tieto, už spomínané spoločnosti (s.r.o.), právnické osoby, akciové spoločnosti (a.s.) alebo družstvá. teda všetky subjekty zapísané v or sr. 

Pri vedení podvojného účtovníctva nielen, že zvládneme zaúčtovať všetky vaše zisky a výdaje správne, ale Vám aj poradíme pri finančných transakciách, aby ste ich čo najefektívnejšie mohli realizovať. Podvojného účtovníctvo spolu s agendou DPH je gro našej dennodennej práce. u nás bude vaše účtovníctvo v poriadku.

cenník podvojného účtovníctva

Účtovná položka pre platcu / neplatcu dph

0,90 €

minimálny paušálny poplatok
za mesiac

60 €

daňové priznanie pre právnickú osobu a účtovná závierka

200 až 450 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu

40 €

Daňové priznanie k DPH – neplatca DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

vypracovanie základných vnútorných predpisov
(interných smerníc)

200 €

súhrnný výkaz k dph

10 €

Pre Stanovenie Ceny Za Spracovanie Vášho Účtovníctva, Musíme Poznať Rozsah Vašej Účtovnej Agendy. Výsledná Suma Vychádza Z Ceny Za 1 Účtovnú Položku*.
* Položka V Peňažnom Denníku, V Knihe Pohľadávok, V Knihe Záväzkov, Príp. V Pomocných Knihách/Položka V Daňovej Evidencii

Vedenie podvojného účtovníctva

Uveďte vaše údaje a my sa vám obratom ozveme

Nezáväzný formulár
    O aký typ služieb máte záujem?